Lena Lashes Professional

Rzęsy Lena Lashes Pro­fes­sio­nal

To naj­wyż­szej jako­ści rzęsy dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Sty­li­stek. Nie­zwy­kle lek­kie i deli­katne. Wspa­niale kom­po­nują się z rzę­sami natu­ral­nymi, są ela­styczne i gład­kie. Każda kasetka zawiera 16 rzę­dów gęsto uło­żo­nych rzęs. Stwo­rzysz z nich prze­piękne wachla­rze, dzięki któ­rym Twoje sty­li­za­cje osią­gną spek­ta­ku­larne efekty.

Rzęsy YY Lena Lashes Pro­fes­sio­nal

Innowacyjne rzęsy YY, dzięki którym w Waszych stylizacjach uzyskacie efekt bardzo dużej objętości i wielowymiarowego spojrzenia. Kształt YY uzyskuje się przez splatanie rzęs u nasady i rozdzielenie końcówki w przeciwnych kierunkach. Rzęsy YY Lena Lashes Professional posiadają podwójne rozdzielenie końcówek, co daje efekt mocnego zagęszczenia. Stylizacje uzyskają całkiem nowy, oryginalny wygląd.

Akcesoria

Lena Lashes to nie tylko wyjątkowe rzęsy. W ofercie znajdziescie także kleje oraz akcesoria niezbędne przy zabiegach stylizacji rzęs, takie jak taśmy, szczoteczki, aplikatory, płatki pod oczy czy pędzle do mycia rzęs. Marka nieustannie się rozwija, do oferty dołączają kolejne produkty. Wszystko po to, aby dostarczyć Stylistkom jak najlepszą jakość i materiały, z którymi praca będzie wyłącznie przyjemnością.