Twarz

Lena Lashes Professional

Marka Lena Lashes Pro­fes­sio­nal powstała z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych Sty­list­kach. Głów­nym celem było stwo­rze­nie nie­zwy­kle lek­kich i deli­kat­nych rzęs, dają­cych uczu­cie luk­susu.

prestige-style-kobieta-z-perfumem

Prestige Style

Prestige Style to rodzinna firma istniejąca na rynku od 1993 roku. Jedną z jej specjalności jest sprzedaż ekskluzywnych perfum od znanych producentów.